BLS / AED

Reanimatie betekent letterlijk 'de levensgeest teruggeven'. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat men met hartmassage en mond- op- mondbeademing (BLS) iemands bloedsomloop en ademhaling op gang houdt in afwachting van verdere hulpverlening.

Iedere week worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Bij de meeste slachtoffers zijn er omstanders in de buurt die getuige zijn van het onwel worden. Iedere Nederlander kan dan ook thuis, op het werk of in zijn vrije tijd geconfronteerd worden met bijvoorbeeld een hartstilstand, ongeval, verdrinking of verslikking. Aangezien niemand in zo'n situatie een hulpeloze toeschouwer wil zijn, is een reanimatiecursus voor iedere Nederlander van belang.

Reanimatie, hartmassage in combinatie met mond-op-mond-beademing, kan levensreddend zijn. Onmiddellijke alarmering van ambulance en/of arts is echter minstens zo belangrijk. Zo verdubbelt de basale reanimatie de overlevingskansen van een slachtoffer.

Voor een goede hulpverlening bij een plotselinge hartstilstand is het niet alleen van belang dat omstanders zo snel mogelijk beginnen met reanimeren, ook het defibrilleren kan van levensbelang zijn. Als er bij het slachtoffer sprake is van ventrikelfibrilleren (chaotische hartactiviteit) kan het normale hartritme teruggekregen worden door het toedienen van een krachtige stroomstoot met een defibrillator. Als binnen zes minuten na een hartstilstand gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt, is de overlevingskans 70%.
Defibrillatoren zijn in Nederland op steeds meer openbare plaatsen te vinden, zoals in winkelcentra, vliegvelden en sportcomplexen, maar ook steeds meer bedrijven schaffen een defibrillator aan.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Een reanimatiecursus is vooral van belang voor familie en huisgenoten van hartpatiënten en voor hen die veel in contact komen met het publiek zoals politie, brandweer, portiers, beveiligingsmedewerkers, wegenwachters, bus- tram- en taxichauffeurs, sporttrainers en -begeleiders, personeel in winkels en warenhuizen.
Daarnaast kan iedere Nederlander thuis, tijdens werk en in vrije tijd worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een hartstilstand, vandaar dat de cursus geschikt is voor iedereen (vanaf 14 jaar) die gemotiveerd is om te leren reanimeren. Het is wel belangrijk dat u voldoende uithoudingsvermogen heeft, omdat reanimeren inspannend is.
Iedereen die kan reanimeren kan ook leren de AED te bedienen.

Wat leert u tijdens de cursus?
U leert reanimeren en hoe u binnen 6 minuten de plakelektroden kunt bevestigen. Dit wordt geoefend door diverse oefenscenario’s te doorlopen. Hierbij maakt u gebruik van een AED-trainer en een oefenpop.

Hoe lang is het diploma geldig?
Het diploma is 1 jaar geldig. Daarna moet er een herhalingscursus gevolgd worden om het diploma met 1 jaar te verlengen.

Hoe lang duurt de cursus?
De opleidingscursus duurt 4 uur. De herhalingscursus BLS/AED is een dagdeel per jaar.

Waar wordt de cursus gegeven?
Wij kunnen een cursus organiseren in Naaldwijk, of op de locatie van uw bedrijf of vereniging. Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus overal in Nederland gegeven worden.

Door wie wordt de cursus gegeven?
Al onze instructeurs zijn gecertificeerd door de Nederlands Reanimatie Raad. De nieuwe reanimatierichtlijnen die in 2011 geintroduceerd zijn door de NRR zijn de leidraad voor de cursus.

Wat kost de cursus?
Wij organiseren cursussen op maat. Zowel voor bedrijven als particulieren organiseren wij cursussen. Om een offerte te ontvangen van de reanimatie-opleidings- of herhalings-cursus kunt u het contactformulier invullen en naar ons opsturen. Wij zullen u dan een offerte toesturen die op uw situatie is toegespitst. Richtprijzen:
BLS/AED-cursus: vanaf 57,50 euro per persoon
BLS/AED-herhaling: vanaf 47,50 euro per persoon

De Nederlandse Reanimatie Raad
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), opgericht in 1993, is een nationaal samenwerkingsverband van organisaties die zich met reanimatie en reanimatieonderwijs bezighouden. De Hartstichting is een van de medeoprichters geweest. De NRR is bepalend voor (consensus over) de inhoud van het reanimatieonderwijs. Op deze manier wordt bevorderd dat het reanimatieonderwijs in ons land op eenduidige wijze plaatsvindt. De NRR beheert tevens een landelijke database van gecertificeerde en erkende reanimatie- en AED-instructeurs.