P(edriatic)BLS / AED

Reanimatie betekent letterlijk 'de levensgeest teruggeven'. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat men met hartmassage en mond- op- mondbeademing (Basic Life Support) iemands bloedsomloop en ademhaling op gang houdt in afwachting van verdere hulpverlening.
Bij zuigelingen en kinderen zijn de oorzaken van een circulatiestilstand meestal het gevolg van ademhalingsstoornissen. De benadering van een kind en zuigeling is dan ook verschillend dan ten opzichte van een volwassene en specifiek gericht op het openen en openhouden van de luchtweg en het beademen.
De benadering en de handelingen zijn dus aangepast aan de oorzaken de grootte van het lichaam van het kind of de zuigeling.
Reanimatie, hartmassage in combinatie met mond-op-mond-beademing, kan levensreddend zijn. Onmiddellijke alarmering van ambulance en/of arts is echter minstens zo belangrijk. Zo verdubbelt de basale reanimatie de overlevingskansen van een slachtoffer.

Voor een goede hulpverlening bij een plotselinge hartstilstand is het niet alleen van belang dat omstanders zo snel mogelijk beginnen met reanimeren, ook het defibrilleren van kinderen kan van levensbelang zijn.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Een reanimatiecursus voor kinderen is vooral van belang voor ouders, verzorgers en iedereen die met zuigelingen en kinderen werkt. Daarnaast kan iedere Nederlander bijvoorbeeld op straat worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een hartstilstand van een kind, vandaar dat de cursus geschikt is voor iedereen (vanaf 14 jaar) die gemotiveerd is om te leren reanimeren. Het is wel belangrijk dat u voldoende uithoudingsvermogen heeft, omdat reanimeren inspannend is.
Iedereen die kan reanimeren kan ook leren de AED te bedienen.

Wat leert u tijdens de cursus?
U leert hoe u kinderen en zuigelingen moet beademen en hartmassage geeft. Daarnaast leert u hoe te handelen bij ademhalingsstoornissen zoals verstikkingen en hoe u de AED voor kinderen moet bedienen.

Hoe lang is het diploma geldig?
Het diploma is 1 jaar geldig. Daarna moet er een herhalingscursus gevolgd worden om het diploma met 1 jaar te verlengen.

Hoe lang duurt de cursus?
De opleidingscursus duurt 4 uur. De herhalingscursus PBLS/AED is een dagdeel per jaar.

Waar wordt de cursus gegeven?
Wij kunnen een cursus organiseren in Naaldwijk, of op de locatie van uw bedrijf of vereniging. Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus overal in Nederland gegeven worden.

Door wie wordt de cursus gegeven?
Al onze instructeurs zijn gecertificeerd door de Nederlands Reanimatie Raad. De nieuwe reanimatierichtlijnen die in 2011 ge´ntroduceerd zijn door de NRR zijn de leidraad voor de cursus.

Wat kost de cursus?
Wij organiseren cursussen op maat. Zowel voor bedrijven als particulieren organiseren wij cursussen. Om een offerte te ontvangen van de kinderreanimatie-opleidings- of herhalings-cursus kunt u het contactformulier invullen en naar ons opsturen. Wij zullen u dan een offerte toesturen die op uw situatie is toegespitst. Richtprijzen:
PBLS/AED-cursus: vanaf 57,50 euro per persoon
PBLS/AED-herhaling: vanaf 47,50 euro per persoon

De Nederlandse Reanimatie Raad
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), opgericht in 1993, is een nationaal samenwerkingsverband van organisaties die zich met reanimatie en reanimatieonderwijs bezighouden. De Hartstichting is een van de medeoprichters geweest. De NRR is bepalend voor (consensus over) de inhoud van het reanimatieonderwijs. Op deze manier wordt bevorderd dat het reanimatieonderwijs in ons land op eenduidige wijze plaatsvindt. De NRR beheert tevens een landelijke database van gecertificeerde en erkende reanimatie- en AED-instructeurs.